Cod proiect

ROHU-62

Titlu proiect

Un coridor verde fără frontiere

Axa prioritară

1: Protejarea în comun şi utilizarea eficientă a valorilor comune şi resurselor

Prioritatea de investiții

6/c: Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural

Obiectiv

Obiectivul general al proiectului este conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea moștenirii naturale în zona transfrontalieră a Someșului Inferior prin încurajarea eco-turismului, activităților educative de mediu ca alternative pentru dezvoltarea comunității și integrarea experiențelor practice în programele educative.

Parteneriat

Beneficiar Principal: Comuna Odoreu (România)

Beneficiari: Csenger Város Önkormányzata (Ungaria)

Asociatia Interaction 2050 (Romania)

Buget TOTAL

1,025,642.00 Euro din care FEDR 871,795.70 Euro

Sumar

Proiectul prevede următoarele activități:

– promovarea valorilor naturale în Ungaria și România

– protejarea mediului și conservarea biodiversității prin stabilirea și funcționarea așa-numitei Platforme de Protejare a mediului și conservării naturii din Szamosmenti prin implicarea membrilor comunităților învecinate, a locuitorilor și a voluntarilor

– revitalizarea florei și faunei pentru crearea de zone de agrement în România și Ungaria

Rezultate:

– o zonă de agrement amenajată în zona Iazului Odoreu de 32,99 ha

– Lacul Csenger revitalizat pentru salvarea speciilor ecologice și a unui Centru de agrement pe o suprafata de 2,14 ha

 

 

Perioada de implementare a proiectului: 01.04.2018 – 30.09.2020

 


 sigla_guv_albastru.png  

Conţinutul acestei pagini nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.