COMUNA ODOREU, cu sediul în comuna Odoreu, str. Republicii nr. 100, județul Satu Mare, titular al proiectului ”Infiintare centru  de  colectare  prin aport  voluntar in comuna Odoreu, judetul Satu Mare”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul menționat.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, din municipiul Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B,in zilele de  luni-joi intre  orele 8-16,30 vineri intre  orele 8-14 precum si la următoarea adresă de internet: http://apmsm.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.