Dezbatere proiect ”Înființare sistem de distribuție gaze naturale de presiune redusă” la Berindan

COMUNA ODOREU, titular al proiectului ”Înființare sistem de distribuție gaze naturale de presiune redusă” propus în localitatea Berindan, comuna Odoreu, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul menționat.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, din municipiul Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, în zilele de luni-joi între orele 8-16.30, vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmsm.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Din decembrie, colectarea selectivă a deșeurilor se va face din „poartă-n poartă”!

Începând cu aceasta lună, decembrie 2019, colectarea selectivă a deșeurilor se va face din „poartă-n poartă”! Pubelele amplasate pe spațiul public, la colț de stradă, vor fi eliminate.

O dată la două săptămâni, în ziua de VINERI, firma de salubrizare va colecta deșeurile din PLASTIC, METAL ȘI HÂRTIE, adunate în același recipient (sac), STICLĂ va fi depozitată în recipient separat și va fi colectată în aceeași zi pe întreaga comună (Vineri).

Deșeurile vegetale, iarba și frunzele, se vor depozita în recipienți (tomberoane, butoaie, altele) din care să se poată descărca în autospecială, crengile vor fi legate pentru a putea fi manipulate și se vor colecta o dată pe lună în ziua de SÂMBĂTĂ (DATA ESTE SPECIFICATĂ ÎN PROGRAM)

Programul colectării deșeurilor Menajere se va face la fel ca până acum, săptămânal: MIERCURI în Berindan și Mărtinești, iar JOI în Odoreu.

NU SE VOR COLECTA DEȘEURILE CARE NU RESPECTĂ INDICAȚIILE PLIANTULUI!