ANUNȚ acord de mediu. Proiect: ”Coridor verde fără frontiere”, propus în localitatea Berindan

COMUNA ODOREU, cu sediul în comuna Odoreu, str. Republicii nr. 100, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu, pentru proiectul: ”Coridor verde fără frontiere” propus în localitatea Berindan, comuna Odoreu.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, în zilele de luni-joi între orele 8-16.30, vineri între orele 8-14, și la sediul titularului din comuna Odoreu, str. Republicii nr. 100. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Satu Mare.

Cererile pentru scutirea taxei de salubrizare se pot depune până la data 31.03.2020

IMPORTANT: S-a prelungit perioada de plată a impozitelor până la 30 iunie și se pot depune cereri de scutire a taxei de salubrizare tot până la 30 iunie.

Cererile pentru scutirea taxei de salubrizare se pot depune până la data 31.03.2020

Documente necesare :

  • Copie C.I. al persoanei care depune cererea si declaratia pe propria raspundere
  • Copie C.I. ale persoanelor pentru care se doreste scutirea taxei de salubrizare
  • Dovada rezidentei din strainatate sau dintr-o alta localitatea (flotant)
  • Copia certificatului de nastere a copiilor care nu au implinit varsta de 14 ani, impreuna cu certificatul de casatorie al parintilor.
  • Certificat fiscal (solicitantul trebuie să facă dovada faptului că nu are restanțe)

Cererea se completeaza de catre proprietarul imobilului sau de catre o persoana din familia acestuia iar declaratia pe proprie raspundere se completeaza de catre solicitant.

Cererile si declaratiile se pot trimite si pe e-mail impreuna cu documentele atasate la adresa secretariatprimariaodoreu@odoreu.ro


Cererile se pot DESCĂRCA —> CLICK AICI


Dezbatere proiect ”Înființare sistem de distribuție gaze naturale de presiune redusă” la Berindan

COMUNA ODOREU, titular al proiectului ”Înființare sistem de distribuție gaze naturale de presiune redusă” propus în localitatea Berindan, comuna Odoreu, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul menționat.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, din municipiul Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, în zilele de luni-joi între orele 8-16.30, vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmsm.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.