COMUNA ODOREU, cu sediul în județul Satu Mare, comuna Odoreu, str.Republicii, nr.100, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu, pentru proiectul: ”Extindere rețea de alimentare cu apă și rețea de canalizare menajeră în comunaș Odoreu, județul Satu Mare”, propus în comuna Odoreu, localitățile Odoreu și Mărtinești.  

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, pe pagina de internet: hp://apmsm.anpm.ro, și la sediul titularului din județul Satu Mare, comuna Odoreu, str. Republicii, nr.100.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Satu Mare pe adresa de internet: office@apmsm.anpm.ro