Serviciul Drumuri și Transporturi din cadrul Direcției Tehnice a Consiliului Județean Satu Mare anunță inițierea desfășurării procedurilor de elaborare și aprobare a „Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate în judetul Satu Mare, pentru perioada 2019-2029”.

Persoanele fizice și juridice interesate pot transmite propuneri și modificări la programul de transport public județean de persoane prin curse regulate în judetul Satu Mare până la data de 18.03.2019.