COMUNA ODOREU cu sediul în Odoreu, Str. Republicii, nr. 100, județul Satu Mare, implementează proiectul ROHU80 „CENTRU TRANSFRONTALIER INTEGRAT PENTRU MONITORIZAREA, PREVENIREA RISCURILOR ŞI MANAGEMENTUL DEZASTRELOR”-  „CROSS-BORDER INTEGRATED MONITORING, RISK PREVENTION AND DISASTER MANAGEMENT CENTRE”, finanțat de Programul INTERREG V-A România-Ungaria şi co-finanțat de Guvernul României.

Denumire prestator: Stramb Gheorghe PFA COD FISCAL 25348702

Obiectul principal al contractului: servicii organizare evenimente in cadrul proiectului ROHU80 Centrul transfrontelier integrat pentru monitorizarea,prevenirea riscurilor si managementul dezastrelor, în vederea implementăriii proiectului ROHU80 .

Preţul contractului: 28.309 lei,  la care se adaugă 0 TVA, prestatorul nefiind plătitor de TVA.

Durata de implementare a contractului: este egală cu durata de implementare a proiectului, până la 30.11.2019.

Tipul achiziției: achiziție directă, conform legislației în vigoare.

Detalii despre Programul INTERREG V-A România-Ungaria: www.interreg-rohu.eu.