Rezultate implementare proiect ”Consolidarea capacităţii unităţilor de învăţământ din Comuna Odoreu în vederea gestionării crizei COVID-19”

Comuna Odoreu a derulat proiectul ”Consolidarea capacităţii unităţilor de învăţământ din Comuna Odoreu în vederea gestionării crizei COVID-19”, finanțat de Ministerul Investitiilor și Proiectelor Europene in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare (POIM).

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management.

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 1.862.388,52 lei, din care valoare totală eligibilă 1.862.388,52 lei și valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR 1.862.388,52 lei.

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat creșterea capacității de gestionare a crizei COVID-19 și diminuarea riscului de infectare cu virusul Sars-Cov-2, prin dotarea unitatilor de invatamant din Comuna Odoreu cu aparatură medicală, dispozitive și echipamente de protecție individuală și dezinfectanți necesare asigurării unei protecții sanitare și epidemiologice adecvate.

Obiectivul general si scopul proiectului au fost realizate prin intermediul urmatoarelor obiectivele specificeale proiectului:

1. Asigurarea condițiilor igienico-sanitare minime necesare pentru prevenirea, depistarea din timp și diminuarea răspândirii potențiale a infecției SARS-CoV-2 prin asigurarea necesarului de echipamente de protecție personală pentru elevii și persoanele implicate în activitatea educațională;

2. Asigurarea necesarului de dezinfectanți pentru asigurarea condițiilor igienico-sanitare minime desfășurării activitaților didactice și diminuarea raspândirii potențiale a infecției SARS-CoV-2;

3. Dotarea unitățiilor de învățământ din Comuna Odoreu cu dispozitive medicale destinate asigurării condițiilor igienico-sanitare minime necesare pentru prevenirea, depistarea din timp și diminuarea răspândirii potențiale a infecției SARS-CoV-2, conform Anexei 10.

Rezultate așteptate în urma implementării proiectului au fost:

1. Activitatea Management de proiect va avea ca rezultat: asigurarea gestionarii corespunzatoare a procesului de implementare a proiectului;

2. Achizitie echipamente de protecție / dispozitive medicale – Asigurarea măsurilor sanitare și de protecție / achiziția bunurilor și serviciilor va avea ca rezultat: asigurarea dotarilor și echipamentelor necesare în contextul gestionarii crizei COVID 19;

3. Activitatea Informare si publicitate va avea ca rezultat: asigurarea acțiunilor obligatorii privind transparența pentru proiectele finanțate din fonduri europene, conform prevederilor Manualului de Identitate Vizuala.

Rezultatele contribuie la desfășurarea activității educaționale în condiții de siguranță sanitară și epidemiologică.

In cadrul proiectului au fost achizitionate urmatoarele echipamente de protectie:

– masti de protectie
– manusi
– dezinfectanti

Beneficiarii directi ai proiectului sunt elevii si personalul didactic si nedidactic al Scolii Gimnaziale Odoreu si prescolarii, personalul didactic si nedidactic al Gradinitei cu Program Saptamanal “Floarea de Lotus” Odoreu.

Scoala Gimnaziala Odoreu a beneficiat de urmatoarele echipamente de protectie:

– masti -110.000 buc
– manusi din latex, – 100 cutii
– dezinfectanti pentru maini- plic 3 ml- 5.000 buc
– dezinfectanti gel pt. maini 1 l – 1.500 buc
– dezinfectanti pentru suprafete – 1.000 litri
– dezinfectanti pentru pardoseli- 700 litri

Gradinita cu program Saptamanal “Floare de Lotus” a beneficiat de urmatoarele echipamente de protectie:

– masti 8.000 buc
– manusi din latex, – 100 cutii
– dezinfectanti pentru maini- plic 3 ml- 3.000 buc
– dezinfectanti gel pt. maini 1l – 1.100 buc
– dezinfectanti pentru suprafete – 1.000 litri
– dezinfectanti pentru pardoseli-1.000 litri

Data de finalizare a proiectului: 30.06.2023.