Încheiere contract de consultanță pentru managementul proiectului ROHU80 „CENTRU TRANSFRONTALIER INTEGRAT PENTRU MONITORIZAREA, PREVENIREA RISCURILOR ŞI MANAGEMENTUL DEZASTRELOR” – Odoreu, 10.05.2018

COMUNA ODOREU cu sediul în Odoreu, Str. Republicii, nr. 100, județul Satu Mare, implementează proiectul ROHU80 „CENTRU TRANSFRONTALIER INTEGRAT PENTRU MONITORIZAREA, PREVENIREA RISCURILOR ŞI MANAGEMENTUL DEZASTRELOR”-  „CROSS-BORDER INTEGRATED MONITORING, RISK PREVENTION AND DISASTER MANAGEMENT CENTRE”, finanțat de Programul INTERREG V-A România-Ungaria şi co-finanțat de Guvernul României.

Denumire prestator: GESZTEREDI ANDREA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ, cod fiscal 19889347.

Obiectul principal al contractului: ”Servicii de consultanţă privind gestionarea proiectelor”, în vederea implementăriii proiectului ROHU80 .

Preţul contractului: 109.200 lei, respectiv 24.000 Euro la care se adaugă 0 TVA, prestatorul nefiind plătitor de TVA.

Durata de implementare a contractului: este egală cu durata de implementare a proiectului, până la 30.11.2019.

Tipul achiziției: achiziție directă, conform legislației în vigoare.

Detalii despre Programul INTERREG V-A România-Ungaria: www.interreg-rohu.eu.

Încheiere contract de consultanță pentru managementul proiectului ROHU62 “CORIDOR VERDE FĂRĂ FRONTIERE” – Odoreu, 10.05.2018

COMUNA ODOREU cu sediul în Odoreu, Str. Republicii, nr. 100, județul Satu Mare, implementează proiectul ROHU62 “CORIDOR VERDE FĂRĂ  FRONTIERE”-  „BORDERLESS GREEN CORRIDOR”, finanțat de Programul INTERREG V-A România-Ungaria şi co-finanțat de Guvernul României.

Denumire prestator: GESZTEREDI ANDREA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ, cod fiscal 19889347.

Obiectul principal al contractului: ”Servicii de consultanţă privind gestionarea proiectelor”, în vederea implementăriii proiectului ROHU62.

Preţul contractului: 109.200 lei, respectiv 24.000 Euro la care se adaugă 0 TVA, prestatorul nefiind plătitor de TVA.

Durata de implementare a contractului: este egală cu durata de implementare a proiectului, până la 31.03.2020.

Tipul achiziției: achiziție directă, conform legislației în vigoare.

Detalii despre Programul INTERREG V-A România-Ungaria: www.interreg-rohu.eu.

Reabilitare si eficientizare sistem de iluminat stradal

Puterea instalata actuala este de cca 47.6 KW cu un consum anual de cca 190152 KWh si un cost anual estimat de cca 100.000 lei/an .
Pentru a reduce consumul de energie electrica si pentru a eficientiza iluminatul public in Odoreu se vor instala 404 aparate de iluminat noi cu LED-uri cu puterea nominal de 35W, 52W si 70W. Lampile vor fi montate pe fiecare stalp , durata de viata a aparatelor este de 50.000 ore iar puterea instalata este de 19.13W, numarul de aparate de iluminat creste fata de situatia actuala.
Iluminatul public reprezinta unul dintre criteriile de calitate ale civilazitei moderne. El are rolul de a asigura atat orientarea si circulatia in siguranta a pietonilor si vehiculelor pe timp de noapte, cat si crearea unui ambient corespunzator in orele fara lumina naturala.